Πώς να αφαιρέσετε το Persistent WooCommerce Σημείωση διαχειριστή: Η διαχείριση κουπονιών έχει μετακινηθεί!

1
Πώς να αφαιρέσετε το Persistent WooCommerce Σημείωση διαχειριστή: Η διαχείριση κουπονιών έχει μετακινηθεί!

Κάποια στιγμή το WooCommerce έχει μετακινήσει τη διαχείριση κουπονιών στο μενού Marketing Top level. Για παλαιότερες εγκαταστάσεις του woocommerce υπήρχε μια προειδοποίηση που έλεγε στον χρήστη πού μεταφέρθηκε το μενού διαχείρισης κουπονιών και ένα κουμπί για την απόρριψή του.

Υπάρχουν περιπτώσεις με ιστότοπους που εκτελούν WooCommerce που το Κατάργηση Μενού κουπονιών παλαιού τύπου το κουμπί για απόρριψη της ειδοποίησης δεν κάνει τίποτα. Η ειδοποίηση παραμένει εκεί, ανεξάρτητα από το πόσες φορές κάνετε κλικ. Είναι πολύ πιθανό το κουμπί να μην ενεργοποιεί τη σωστή λειτουργία για την ενημέρωση του κατάλληλου σημείου στη βάση δεδομένων.

Αυτή η επίμονη ειδοποίηση WooCommerce δεν θα εξαφανιστεί αφού κάνετε κλικ στο κουμπί.

Για να διορθώσετε αυτό, πρέπει να εκτελέσετε αυτό το ερώτημα SQL στο εργαλείο διαχείρισης της βάσης δεδομένων σας, όπως το phpMyAdmin admin ή Adminer ή οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιείτε.

Πριν διαγράψετε ή τροποποιήσετε οτιδήποτε !!Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας!! να το κάνετε πάντα και να χρησιμοποιείτε 2-3 μεθόδους για παν ενδεχόμενο.
Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.

Υποθέτουμε ότι το πρόθεμα του πίνακα της βάσης δεδομένων σας είναι το προεπιλεγμένο: wp_
Εάν είναι διαφορετικό για τον ιστότοπό σας, φροντίστε να το αλλάξετε διαφορετικά δεν θα έχει αποτέλεσμα.

UPDATE wp_wc_admin_notes SET status="actioned" WHERE type="update";

Εάν έχετε πρόσβαση στη γραμμή εντολών, μπορείτε να εκτελέσετε το παραπάνω ερώτημα SQL χρησιμοποιώντας το wp-cli

wp db query "UPDATE wp_wc_admin_notes SET status="actioned" WHERE type="update";"

Η νέα τοποθεσία της σελίδας WooCommerce Coupon είναι
Μάρκετινγκ > Κουπόνια

Τοποθεσία παλαιού τύπου
WooCommerce > Κουπόνια

Χάρη στον @lcsweden που έδωσε την επιδιόρθωση εδώ:

https://wordpress.org/support/topic/coupon-management-has-moved-notice/

Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο αυτής της ανάρτησης είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Να θυμάστε πάντα να κάνετε ένα αντίγραφο ασφαλείας πριν κάνετε οποιοδήποτε από τα προτεινόμενα βήματα, απλώς για να είστε ασφαλείς.

Σημείωση παραπομπής: Όταν αγοράζετε μέσω ενός συνδέσμου παραπομπής (εάν υπάρχει) σε αυτήν τη σελίδα, ενδέχεται να κερδίσουμε προμήθεια.

Schreibe einen Kommentar