Εγκύκλιος θέσεων εργασίας KSRM Group of Industries

0
Εγκύκλιος θέσεων εργασίας KSRM Group of Industries

Δημοσιεύθηκε στις: 26 Μαρτίου 2023

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 03 Απριλίου 2023

Κενή θέση: Δ/Υ

Περιγραφή

 • Να διασφαλιστεί η πρόοδος των κατασκευαστικών εργασιών του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
 • Εξασφαλίστε συνολικό έλεγχο ποιότητας στα έργα σύμφωνα με το πρότυπο που έχει ορίσει η διοίκηση.
 • Για να διασφαλιστεί ότι όλη η υποστήριξη υλικοτεχνικής υποστήριξης, π.χ. υλικά, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών προμηθειών, οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες κατόπιν ζήτησης στο εργοτάξιο, έτσι ώστε η ροή εργασίας του έργου να μην διακόπτεται.
 • Να συντάξει έκθεση προόδου κατασκευής και να υποβάλει στη Διοίκηση.
 • Για να προετοιμάσετε πρόγραμμα εργασίας / Πρόγραμμα εργασίας στο MS Project Tools.
 • Συνεργαστείτε με Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες και Προμηθευτές για αποτελεσματική αναφορά Εξωτερικών και Εσωτερικών έργων.
 • Διατηρήστε όλα τα σχέδια, έγγραφα, αρχεία και δεδομένα που σχετίζονται με το έργο έτοιμα για παράδοση όπως και όταν απαιτείται.
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε επίπεδο πεδίου προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιοτική υλοποίηση του έργου.
 • Τακτική επιθεώρηση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του έργου.
 • Για έλεγχο των λογαριασμών των εργολάβων και συντονισμό με το Τμήμα Λογαριασμών και Οικονομικών για τη διασφάλιση της ανάλογης πληρωμής.
 • Διεξαγωγή της επιτόπιας έρευνας, σχεδίαση και αξιολόγηση της τεχνικής σκοπιμότητας της ανάπτυξης του έργου.
 • Να υποβάλετε την αίτηση με τις κατάλληλες προδιαγραφές προϊόντος αναλύοντας το απόθεμα.
 • Προετοιμάστε κάθε είδους εκτίμηση υλικών σύμφωνα με το σχέδιο.
 • Επιβλέπει την ασφάλεια και την ασφάλεια του έργου.
 • Οποιαδήποτε άλλη εργασία ανατεθεί από τη Διοίκηση.


Εκπαιδευτικά Προσόντα

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού από οποιοδήποτε φημισμένο Πανεπιστήμιο

Πρόσθετες απαιτήσεις

 • Ηλικία τουλάχιστον 30 ετών
 • Τουλάχιστον 4 χρόνια σχετική εμπειρία σε εξέχουσα κατασκευαστική εταιρεία υψηλών κτιρίων.
 • Η πιστοποίηση PMP θα έχει προτίμηση.
 • Καλή γνώση κώδικα BNBC.
 • Θα πρέπει να έχει εξειδίκευση σε MS Excel & MS Project.
 • Ικανός να χειριστεί ένα έργο μεμονωμένα.
 • Για τη θέση απαιτείται άριστη αναλυτική ικανότητα, διαπροσωπικές και ηγετικές ικανότητες.

Πηγή εργασίας

Πηγή θέσεων εργασίας: Σε σύνδεση

Εφαρμογή Οδηγιών

Στείλτε το βιογραφικό σας στο [email protected]

Schreibe einen Kommentar